O nas

Przyszłość organizacji i firm tworzą najczęściej ci, którzy są w stanie dostrzec coś nowego i innego w tym, co pozostali uważali za stałe i oczywiste.
Kreatywność jest sposobem myślenia, rozumowania, ale także i nastawienia do problemów. Dzięki kreatywności sytuacje problemowe mogą stać się okazją,
a nie barierą dla działania. Właśnie dlatego zespół IDUS kreatywnie łączy technologie i doświadczenie, aby być wsparciem dla Ciebie i Twojej organizacji.

Oferta

Oferujemy realizację tworzonych na miarę projektów konsultingowych
oraz wdrożeń rozwiązań IT, co jest odpowiedzią na najważniejsze
potrzeby Klientów. Tworzymy rozwiązania na indywidualne zamówienie
Klienta
, wykorzystując najlepsze praktyki i bezpieczne rozwiązania.

Wykonaliśmy wiele projektów, które pozwoliły nam lepiej zrozumieć oczekiwania Klientów. Zawsze kluczem do sukcesu jest dogłębne zrozumienie oczekiwań drugiej strony. Dlatego wiele uwagi poświęcamy analizie potrzeb Klienta i żadnej ważnej decyzji projektowej nie podejmujemy bez jego akceptacji. Wiemy, że nie ma problemów nie do rozwiązania, a pracując wspólnie, osiągniemy najlepszy efekt. Traktujemy technologię jedynie jako narzędzie do osiągnięcia celu. Wiemy, że konkretny projekt wymaga indywidualnego podejścia i nie ma rozwiązań, które sprawdzają się w każdej sytuacji. Dlatego stale monitorujemy wszystkie pojawiające się nowości z dziedziny IT i staramy się stosować tylko te sprawdzone i uznane, za którymi stoi producent gwarantujący Klientowi bezpieczeństwo.

Wykorzystujemy najlepsze praktyki i wzorce projektowe. Zapewniamy kompleksową obsługę, gwarantującą spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Kontakt

Każdy nowy projekt jest dla nas wyzwaniem. Dlatego pytania dotyczące naszej oferty lub współpracy są mile widziane.
Aby ułatwić wymianę informacji, stworzyliśmy specjalny FORMULARZ KONTAKTOWY. Odpowiemy możliwie szybko na wszystkie zapytania.

Formularz kontaktowy

* * *
*
IDUS Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 209 lok. 401, 00-436 Warszawa
e-mail: biuro@idus.pl
tel. 730 999 129, tel. 606 950 025
IDUS Sp. z .o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 209 lok. 401, 00-436 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000411959; NIP 7010335361; kapitał zakładowy w całości wpłacony.
© 2014 IDUS Wszelkie prawa zastrzeżone